Performance Testing Information

(Slegs beskikbaar in Engels)

Brahman Breed Improvement Mission:

 • Take the Brahman Breed forward into the age of Genomics
 • Collect relevant scientific data
 • Encourage Performance Recording
 • Improve the fertility of the National Herd
 • Improve the Brahman Breed through inspection and training of Breeders
 • Training of Commercial Producers and Emerging Farmers

 

WHY IS BREED IMPROVEMENT IMPORTANT
The Breed can only be improved if we know what needs to change

Performance Recording will assist us to find these answers. Not only do we need to know what to change to improve our product, but we need to identify animals carrying the genetics needed to supply a specific product to our various markets.

In order to find these animals, we need to know the genetic merit of each animal. EBVs (Estimated Breeding Values) are expressions of this genetic merit for each trait for an animal.

WHEN AND HOW DO I WEIGH MY ANIMALS

 • Take WEANING weights from 80 to 300 days (more or less 3 to 9 months)
 • Weigh as many animals as possible on one date/day, i.e. don’t weigh them as they are removed from their mothers.
 • Don’t estimate the weights; round them to the nearest kilogram.
 • If some of the calves are treated differently than the rest, mark the weights of those animals with a management code. Eg. If there is a sick calf as well as a show calf in the group, mark the weight of the sick calf with an S and the weight of the show calf with a SK. These codes will put the weights in different groups in the analysis, and prevent the calves from being compared directly with each other or the others in the group.
 • If possible, also take the weights of the dams of the calves you weighed.
 • Complete the performance information on the required forms (HerdMaster, Excel spreadsheet of Office weigh form) and send electronically (if possible) to the Office.

WANNEER EN HOE WEEG EK

 • Neem SPEENGEWIGTE van 80 tot 300 dae (min of meer 3 tot 9 maande).
 • Weeg soveel diere as moontlik op een datum/dag, m.a.w. moenie elke dag ’n paar kalwers weeg soos hulle fisies van die moeders gespeen word nie.
 • Moenie die gewig skat nie, rond dit af tot die naaste kilogram.
 • Indien van die kalwers in die groep anders behandel is, as die res, merk daardie kalwers se gewigte met ’n bestuurskode. Byvoorbeeld, indien daar ’n siek kalf sowel as ’n skou kalf in die groep teenwoordig is, merk die gewig van die siek kalf met ‘n S en die gewig van die skou kalf met ’n SK. Die kodes sal die kalwers in die analise in aparte bestuursgroepe plaas sodat hulle gewigte nie direk met mekaar of die res van die groep vergelyk word nie.
 • Indien moontlik, neem ook die gewigte van die moeders van die kalwers wat geweeg word.
 • Voltooi die weeg inligting op ‘n voorgeskrewe vorm (HerdMaster, Excel spreivel, Kantoor weegvorm) en stuur elektronies (indien moontlik) na die Kantoor.

Click here for the Breedplan Test Plan / Kliek hier vir die Breedplan Toetsplan

Weighing lists are available at the office on request. Contact (051) 446 4619 or info@brahman.co.za / Weeglyste is beskikbaar by die kantoor op aanvraag. Kontak (051) 446 4619 of info@brahman.co.za 

B-BRAND RULES FROM 2018

 • Only bulls, 24 months and older, active and registered, may be presented.
 • The principles of the Standard of Excellence must be applied during the physical inspection according to the Score Card system (Done by Breed- or Senior  Judges).
 • The dam of the bull may have a maximum ICP of 550 days.
 • From 2018 the bull must have a wean weight on record.

B-BRAND REËLS VANAF 2018

 • Slegs bulle 24 maande en ouer kan aangebied word, aktief en vol geregistreerd.
 • Die beginsels van die Standaard van Voortreflikheid moet toegepas word tydens die fisiese evaluasie volgens die Keurkaart stelsel (gedoen deur Ras- of Senior Beoordelaars).
 • Die bul se moeder mag ’n maksimum TKP van 550 dae hê.
 • Vanaf 2018 moet die bul ’n speen massa op rekord hê.