Pamphlets & Catalogues

Click here for the complete 2021 Calendar / Kliek hier vir die volledige 2021 Kalender
(Sale catalogues available in Word & PDF format on request from the office / Veiling katalogusse in Word & PDF formaat beskikbaar op aanvraag by die kantoor)

______________________________________________________

Manso Select Sale / Veiling
11 March 2021

Extreme Brahman Sale/ Veiling
20 March 2021
______________________________________________________

Adel Viljoen Bullseye Sale / Veiling
25 March 2021

______________________________________________________

Weltevreden Production Sale / Veiling
27 March 2021

  • Sale Pamphlet
    ______________________________________________________

Noord-Kaap Brahman Club Sale / Klubveiling
10 April 2021
______________________________________________________

HJW, APS & PFS Sale / Veiling
17 April 2021
______________________________________________________

Sale of the Greys
01 May 2021
______________________________________________________

Serfbred Production Sale / Produksieveiling
06 May 2021

______________________________________________________

Genetic Bonanza Sale / Veiling
15 May 2021
______________________________________________________

HLG Brahman Sale / Veiling
15 May 2021

______________________________________________________

Loriza Sale / Veiling
21 May 2021

______________________________________________________

Letsomo Brahman Production Sale / Produksieveiling
29 May 2021
______________________________________________________

Sale of the Roses
02 June 2021

______________________________________________________

Damview Sale / Veiling
01 July 2021
______________________________________________________

Tri-Bull Sale / Veiling
07 July 2021

  • Save the Date
    ______________________________________________________

Reeba Brahman Sale / Veiling
13 July 2021
______________________________________________________

Southern Berg Brahman Sale / Veiling
16 July 2021
______________________________________________________

Lovedale Sale / Veiling
21 July 2021
______________________________________________________

Miles2Go Production Sale / Produksieveiling
23 July 2021
______________________________________________________

OTVL Bull & Ram Sale / Bul- en Ramveiling
28 July 2021
______________________________________________________

Renzo Brahman Production Sale / Produksieveiling
04 August 2021
______________________________________________________

Osterloh Brahman Production Sale / Produksieveiling
06 August 2021
______________________________________________________

MG Jacobsz Production Sale / Produksieveiling
10 August 2021
______________________________________________________

Leading Brands Sale / Veiling
12 August 2021

Bos Blanco Bull Sale / Veiling
18 August 2021
______________________________________________________

Jamica Brahman Production Sale / Produksieveiling
19 August 2021
______________________________________________________

National Sale / Nasionale Veiling
11 September 2021

SHL Brahman Sale / Veiling
14 September 2021
______________________________________________________

Noord-Kaap Brahman Club Sale / Klubveiling
15 September 2021
______________________________________________________

Premium Genetics Brahman Sale / Veiling
18 September 2021
______________________________________________________

HJW Bull Sale / Veiling
18 September 2021
______________________________________________________

Brandwater Brahman Production Sale / Produksieveiling
23 September 2021
______________________________________________________

Loriza Brahman Sale / Veiling
24 September 2021
______________________________________________________

Noordwes Brahman Club Sale / Klubveiling
02 October 2021
______________________________________________________

Au Albidus Brahman Production Sale / Produksieveiling
30 October 2021
______________________________________________________

Kroon Vee 25th Year Celebration Sale / Veiling
03 November 2021
______________________________________________________

R10 Brahman Production Sale / Produksieveiling
04 December 2021