Pamphlets & Catalogues

Click here for the complete 2020 Calendar / Kliek hier vir die volledige 2020 Kalender
(Sale catalogues available in Word & PDF format on request from the office / Veiling katalogusse in Word & PDF formaat beskikbaar op aanvraag by die kantoor)

______________________________________________________

Stey Braes Annual Production Sale (Online)
09 July 2020

______________________________________________________

Makalani Sale / Veiling
10 July 2020

______________________________________________________

Reeba Brahman Sale / Veiling
14 July 2020

______________________________________________________

Lovedale Stud Sale / Stoetvee Veiling
22 July 2020

______________________________________________________

Sale of the Greys
25 July 2020

______________________________________________________

OTVL Bull and Ram Sale / Bul- en Ramveiling
29 July 2020

______________________________________________________

Renzo Brahman Production Sale / Produksieveiling
05 August 2020

______________________________________________________

Osterloh Brahman Annual Bull Sale / Jaarlikse Bulveiling
07 August 2020

______________________________________________________

Brandwater Brahman Production Sale / Produksieveiling
08 August 2020

______________________________________________________

EG Bull Sale / Bulveiling
18 August 2020

______________________________________________________

Bos Blanco Bull Sale / Bulveiling
19 August 2020

______________________________________________________

Jamica Brahman Production Sale / Produksieveiling
20 August 2020

______________________________________________________

Dicke Brahman Genetics by Design Production Sale / Produksieveiling
21 August 2020

______________________________________________________

Anysspruit Bull Sale / Bulveiling
25 August 2020

______________________________________________________

Mooi River Sale / Veiling
27 August 2020

______________________________________________________

National Sale / Nasionale Veiling
05 September 2020

______________________________________________________

Northern Cape Brahman Club Sale / Noordkaap Brahman Klubveiling
16 September 2020

______________________________________________________

R10 Production Sale / Produksieveiling
19 September 2020

______________________________________________________

SHL Brahman Sale / Veiling
29 September 2020

______________________________________________________

Loriza Sale / Veiling
16 October 2020

______________________________________________________

North West Brahman Club Sale / Noordwes Brahman Klubveiling
17 October 2020

______________________________________________________

Arc en Ciel Production Sale / Produksieveiling
24 October 2020

______________________________________________________

Au Albidus Brahman Sale / Veiling
31 October 2020

______________________________________________________

Kroon Vee Sale / Veiling
04 November 2020