Bosveld Brahman Bonanza

Limpopo Brahman Bonanza, Annual General Meeting & Presidents’ Dinner / Limpopo Brahman Bonanza, Algemene Jaarvergadering & Presidentsdinee

18 – 20 September 2019
Castle de Wildt (Modimole)

Annual General Meeting
20 September 2019, 14:00

Presidents’ Dinner
20 September 2019, 19:00

Presidents’ Dinner / Presidentsdinee
20 September 2019
19:00

For reservations or enquiries regarding the dinner, please contact Karin Botha on karin@brahman.co.za or 051 446 4619 OR complete the online form below. (RSVP on or before 30 August 2019.  Banking details are on the invitation.)

Vir besprekings of navrae aangaande die dinee, kontak Karin Botha by karin@brahman.co.za of 051 446 4619 OF voltooi die onderstaande vorm. (RSVP voor of op 30 August 2019. Bankbesonderhede is op die uitnodiging.)

SPONSORS / BORGE:


Bufland


CRE Brahmane


Feathers Boutique


Inkwazi Brahman Stud


Louma Nedibest Brahmane


Minelle Clothing


Zwarthoek Boerdery


Waltkon Vleis

AKKOMMODASIE NABY CASTLE DE WILDT / ACCOMMODATION NEAR CASTLE DE WILDT:

 • Mooiplaas gastehuis /Guest house
  (Lekker vir ‘n groep wat wil saambly / Nice for a group of people)
  Marlize Tel: 079 700 7393
 • Karin Bergh Gastehuis/Guest House
  Tel: 084 322 7609
  Tel: 014 736 4736
 • Klip en Kristal Gastehuis / Guest house
  Una Tel: 073 313 6543
 • Stoep Gastehuis / Guest house
  Naas en Sandra Tel: 072 522 3830