Bosveld Bonanza

18 – 20 September 2019
Castle de Wildt (Modimole)

Accommodation / Akkommodasie:

Akkommodasie naby Castle de Wildt / Accommodation near Castle de Wildt:

Mooiplaas gastehuis /Guest house
(Lekker vir ‘n groep wat wil saambly / Nice for a group of people)
Marlize Tel: 079 700 7393

Karin Bergh Gastehuis/Guest House
Tel: 084 322 7609
Tel: 014 736 4736

Klip en Kristal Gastehuis / Guest house
Una Tel: 073 313 6543

Stoep Gastehuis / Guest house
Naas en Sandra Tel: 072 522 3830