Council / Raad

2018 / 2019
Members of the Executive Management (from 1 October 2018) / Lede van die Uitvoerende Bestuur (van 1 Oktober 2018)


President
Sydney Hunt
082 462 6416
Email / Epos


Vice President / Vise President
Wayne Porter
082 821 9379
Email / Epos


Council Member / Raadslid
De Waal Nigrini
082 853 5388
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Corrie Labuschagne
082 820 4710
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Stephan Coetzee
083 384 3675
Email / Epos


Council Member / Raadslid

Riaan Theron
082 921 2347
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Willem Barnard
082 578 2664
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Hans Terblanche
072 216 9034
Email / Epos


Co-opted Member / Gekoöpteerde Lid
Francois Pienaar
082 871 2894
Email / Epos


Co-opted Member / Gekoöpteerde Lid
Aulrich Spies
071 674 7963
Email / Epos