Council / Raad

2017 / 2018
Members of the Executive Management / Lede van die Uitvoerende Bestuur

Back / Agter (f.l.t.r):
Sietze Smit (Breed Director / Rasdirekteur), Riaan Theron (Co-opted member / Gekoöpteerde lid), Miles Dicke, Stephan Coetzee, DeWaal Nigrini (Vise-President), Willem Verhoef, Bernadine Erasmus (Office Manager / Kantoorbestuurder), Corrie Labuschagne
Front / Voor (f.l.t.r):
Francois Pienaar (Co-opted member / Gekoöpteerde lid) Sydney Hunt (President), Llewellyn Labuschagne, Wayne Porter
Insert / Inlas:
Willem Barnard

 


President
Sydney Hunt
082 462 6416
Email / Epos


Vice President / Vise President
De Waal Nigrini
082 8535 388
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Llewellyn Labuschagne
082 579 5479
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Wayne Porter
082 821 9379
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Corrie Labuschagne
082 820 4710
Email / Epos


Council Member / Raadslid
Miles Dicke
084 589 3174
Email / Epos


Regional Council Member: North West / Streeksraadslid:  Noordwes
Stephan Coetzee
083 384 3675
Email / Epos


Regional Council Member: Limpopo / Streeksraadslid: Limpopo
Willem Barnard
082 578 2664
Email / Epos